Quotes About Sa Maganda

Enjoy reading and share 1 famous quotes about Sa Maganda with everyone.

Quotes About Sa Maganda

Obligasyon ko bang pasanin ang mga problema ng math? Bakit? Bababa ba ng bill ko sa internet pag nag-factor ako ng quadratic trinomial? Malulutas ba ng Laws of Exponents ang problema natin sa basura? Mababawasan ba ng Associative Law for Multiplication ang mga krimen sa bansa? Makakabuti ba sa mag-asawa kung malalaman nila ang sum and difference of two cubes? Maganda ba sa sirkulasyon ng dugo ang parallelogram, polynomial at cotangent? Makatwiran bang pakisamahan ang mga irrational numbers? Anak ng scientific calculator!
— Bob Ong —

Sa Maganda Quotes Pictures

Want to see more pictures of Sa Maganda quotes? Click on image of Sa Maganda quotes to view full size.

Sa Maganda Quotes Pictures 1

Related Famous Quotes by Topics