Ang Basura Quotes

Enjoy reading and share 1 famous quotes about Ang Basura with everyone.

Ang Basura Quotes

Obligasyon ko bang pasanin ang mga problema ng math? Bakit? Bababa ba ng bill ko sa internet pag nag-factor ako ng quadratic trinomial? Malulutas ba ng Laws of Exponents ang problema natin sa basura? Mababawasan ba ng Associative Law for Multiplication ang mga krimen sa bansa? Makakabuti ba sa mag-asawa kung malalaman nila ang sum and difference of two cubes? Maganda ba sa sirkulasyon ng dugo ang parallelogram, polynomial at cotangent? Makatwiran bang pakisamahan ang mga irrational numbers? Anak ng scientific calculator!
— Bob Ong —

Ang Basura Quotes Pictures

Want to see more pictures of Ang Basura quotes? Click on image of Ang Basura quotes to view full size.

Ang Basura Quotes Pictures 1

Related Famous Quotes by Topics