Bob Ong Quotes: And We Dont Ask Anong Produkto Kaya Ang

And We Don't Ask: Anong Produkto Kaya Ang Naibenta Sa Akin Ngayong Araw Nang Hindi Ko Namalayan? Anong Kaisipan? Anong Ideya? Anong Paniniwala? Anong Ugali? Anong Bagong Pananaw Sa Mundo At Sa Mga Kapwa Ko? Hindi Natin Ito Naitatanong Pero Andali-dali Nating Maimpluwensyahan.
— Bob Ong —

Related Authors

Related Topics