Ludvig Holberg Quotes

Enjoy the top 6 famous quotes, sayings and quotations by Ludvig Holberg.

Ludvig Holberg Quotes

Christus den store og rette Lære-Mester blev af GUD skikked ned paa Jorden, for at drive paa de store Naturens Bud, som vare satte til Side, og haver viset, at ved det Ord Næste ikke maa forstaaes en Medborger alleene, men et hvert Menneske. GUD give, at vi Christne havde efterlevet vor Lære-Mesters og Apostlernes Lærdom herudi!
— Ludvig Holberg —

Een, som af Missionario blev opmuntret til at troe, sagde: Jeg troer dine Ord; thi du kommer mig for at være en skikkelig og sandru Mand: Men jeg kand ikke saa læt troe, hvad den haver skrevet, som staaer i denne Bog; thi jeg kiender Skribenten ikke.

— Ludvig Holberg

Ludvig Holberg Quotes Pictures

Want to see more pictures of Ludvig Holberg quotes? Click on image of Ludvig Holberg quotes to view full size.

Ludvig Holberg Quotes Pictures 1
Ludvig Holberg Quotes Pictures 2
Ludvig Holberg Quotes Pictures 3
Ludvig Holberg Quotes Pictures 4

Related Famous Quotes by Topics